Transakcijska analiza

Definicija ITAA transakcijsko analizo opredeljuje kot teorijo osebnosti kot tudi sistemsko psihoterapijo za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Je psihološka in socialna teorija osebnostne spremembe in predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj je bil ameriški psihiater Eric Berne.

Transakcijska analiza kot psihoterapija za doseganje želenih osebnostnih sprememb v mišljenju, čustvovanju in obnašanju izhaja iz teorije osebnosti, katerih osnova so ego stanja Ekstereopsihe, Neopsihe in Arhepsihe (oziroma Starša, Odraslega in Otroka). Teorija predvideva, da v komunikaciji med dvema posameznikoma, poteka pravzaprav komunikacija med posameznimi ego stanji, ki jih imenujejo transakcije.

Posebno pozornost klasična Transakcijska analiza namenja specifičnim sporočilom, ki so bila predana iz ego stanja Starša in Otroka avtoritet (Skriptne zapovedi in Prepovedi) ter reakcijam osebe otroškega jaza nanje (Skriptne odločitve), saj se v teh dveh ego stanjih nahajajo neintegrirane oz. omejujoče vsebine.