Psihoanalitična psihoterapija

Utemeljitelj psihoanalitične terapije je dr. Sigmund Freud, ki temelji na odkritju nezavednega, ki vpliva na naše vedenje, čustva, misli, medosebne odnose, itd. Psihoanalitična teorija predvideva, da v ozadju psihičnih težav ležijo notranji konflikti in vzorci vedenja, ki se jih ne zavedamo. Pri tem pristopu psihoterapije se nezavedno in njihov pomen odkriva preko prostih asociacij, sanj in fantazij. V zadnjem času pa na pomenu pridobiva tudi dinamika interakcije med psihoterapevtom in posameznikom.

Klasična psihoanaliza v zadnjem času izgublja na popularnosti, saj velja za eno izmed dolgotrajneših psihoterapij. Poteka lahko več let po tri do petkrat tedensko.