Integrativna psihoterapija

Integrativna relacijska psihoterapija poudarja pomembnost edinstvenega in celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Njen cilj je integracija osebnosti, oziroma drugače povedano integracija čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije.

Integrativna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da se posamezne psihoterapevtske šole osredotočajo zgolj na en vidik človekove osebnosti, zato integrativna psihoterapija povezuje različne pristope psihoterapije kot so transakcijska analiza, sodobna psihoanalitična terapija, kognitivno-vedenjska terapija, gestalt terapija in druge pristope oziroma modalitete. S tem zagotavlja uspešno psihoterapijo za vsakogar, saj se psihoterapija prilagaja posamezniku in ne posameznik psihoterapiji.

Integrativna psihoterapija pa je tudi relacijska psihoterapija, saj se zaveda, da je posameznik socialno bitje, ki ga definirajo tudi odnosi z drugimi, zato je v terapiji izjemno pomemben tudi odnos med klientom in psihoterapevtom.