Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Poteka med terapevtom in enim klientom, kjer se ustvari varno in zaupno okolje za razreševanje težav in osebno rast.

Individualna psihoterapija poteka med terapevtom in enim klientom, kjer se ustvari varno in zaupno okolje za razreševanje težav in stisk oziroma osebno rast. Individualna psihoterapija je proces, namenjen predelavi osebnih težav s ciljem trajnih sprememb. Spreminjamo odnos do samega sebe s čimer pa se posledično spreminjajo tudi odnosi z drugimi.

Individualna terapija omogoča, da posameznik preko kontakta ali odnosa, ki ga vzpostavi s terapevtom, bolje spozna sebe, se zaveda sebe, svojih možnosti ter odgovornosti do tega, kako doživlja svoje življenje tukaj in zdaj.

Dolžina psihoterapije je odvisna od posameznikove motiviranosti in njegove potrebe po spremembi. Prednost individualne psihoterapije je, da se lahko psihoterapevt popolnoma posveti enemu klientu zaradi česar se hitreje vzpostavi varen in zaupen odnos, kot v primeru skupinske psihoterapije.