Na prvem uvodnem srečanju spoznate potek psihoterapije in psihoterapevtov način dela. Na podlagi definiranega problema se na uvodnem srečanju se tudi sklene terapevtski dogovor o trajanju in ciljih psihoterapije. 

 Srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Stalnost srečanj je pomembna, saj zagotavlja kontinuiteto in nemoten potek terapije, ki omogoča napredek.

 Etični kodeks

Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Etični kodeks SKZP.