Polonca Jug Mauko

Moja formalna izobrazba je univerzitetna diplomirana ekonomistka, smeri računovodstvo in revizija pridobljena na Ekonomsko poslovni fakulteti, UM. Izobraževanje nadaljujem z znanstvenim magistrskim študijem Finančnega managementa na Fakulteti za management, UP in pridobivanjem certifikata Certified Fraud Examiner pri Association of Certified Fraud Examiners. Dodatno sem se izobraževala pri Centru za razvoj financ na Ministrstvu za finance v sodelovanju s CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) in s tem izobraževanjem pridobila mednarodno priznan CIPFA certifikat in diplomo iz računovodstva in notranje revizije javnega ter s tem licenco preizkušene računovodje javnega sektorja Ministrstva za finance in naziv preizkušeni državni notranji revizor. V letu 2014 pa sem pridobila certifikat preizkušeni notranji revizor za zasebni sektor pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 

Sem direktorica in s tem zakonita zastopnica IPP, kjer skrbim za razvoj inštituta in njegovo poslovanje.